“03:52”

“The Persistence of Memory” ni Salvador Dali (1931, oil on canvas)


03:52


alas tres, cincuenta y dos 


natutulog pa ang mundo

 

ayoko sana’ng mag-isip,

nguni’t ang umaga’y

tila di ako pinatatahimik

 

pilit na dinadala

sa pinaka-sulok ng diwa,

sa aking sariling mundo

na di-maaarok ninuman,

sa aking hinuha, maliban

kung aking pahintulutan

 

siya na maaaring maligaw

mawala, magulumihan

sa mga agiw na naririto

 

…AYOKO

 

marahil sapagka’t

ito na rin ang aking nais:

 

ang maiwang mag-isa

sa pagtuklas, pagbuo

ng mga piraso, mga bahagi

ng aking sarili

 

bagama’t baliko,

may lamat, at marahil,

di-kailanman mabubuo

 

hayaan mo ako

dito sa aking mundo –

 

sa tanging paraan na alam at nais ko

 

ngayo’y alas tres, cincuenta y cinco


Karapatang-Ari © Agosto 30, 2011 ni J.Gi Federizo

Advertisements